Ảnh hưởng của hàu Thái Bình Dương và sò huyết đến môi trường nuôi tôm sú

Tác giả:

Ngô Bích Trâm

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của hàu Thái Bình Dương và sò huyết đến môi trường nuôi tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.4MB | 1356 | 28 | nhloc

Kết thúc thí nghiệm, các NT nuôi kết hợp hàu với tôm sú đều cho kết quả lọc rất tốt về môi trường, sự tăng trưởng và TLS của tôm: Độ kiềm dao động từ 121,66 – 136,73 mgCaCO3/L, TSS giảm từ 72,7 mg/l còn 29,77 – 48,7 mg/l, TLS đạt 72,7 - 93,3%.

Đặc biệt ở NT bổ sung hàu mật độ 15 con/50l (NT6) cho kết quả khả thi nhất. Độ kiềm trung bình 122,68 mgCaCO3/l, TSS 48,7 mg/l (giảm 41,02%), chiều dài cuối cao nhất 3,66 ± 0,81 cm, tăng trưởng 0,08 ± 0,003 cm/ngày và TLS đạt cao nhất 93,3%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT1.

Ở NT nuôi kết hợp sò mật độ 5 và 15 con/50l cho kết quả lọc không cao, tuy nhiên TLS vẫn đạt 66,7% và 66%, riêng NT bổ sung sò 25con/50l tôm có TLS 0%.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm