Khảo sát hiện trạng nuôi cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) lồng bè ở Cồn Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Tác giả:

Phan Võ Nhật Vinh

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát hiện trạng nuôi cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) lồng bè ở Cồn Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.8MB | 925 | 35 | nhloc

Qua khảo sát cho thấy nghề nuôi cá rô phi đỏ lồng bè đang được phát triển mạnh ở Cồn Thới Sơn. Diện tích trung bình sử dụng cho mô hình nuôi cá rô phi đỏ lồng bè là 128 ± 50,57 m3/bè. Mật độ thả nuôi khá cao trung bình 228 ± 18,7 con/m3 với cỡ giống bình quân 31 ± 2 con/kg. Năng suất cá trung bình là 82 ± 5,04 kg/m3/vụ. Bình quân 1 m3 của mô hình cần tổng chi phí 2.507.749 ± 171.484 đồng/m3/vụ mang lại lợi nhuận trung bình 284.513 ± 72.920 đồng/m3/vụ với tỷ suất lợi nhuận 0,114 ± 0,031%. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm