Ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn cá giống

Tác giả:

Nguyễn Huỳnh Sơn

Ngày đăng: 24-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1565 | 95 | nhloc

Tóm lại, khi cá được cho ăn thức ăn chứa hàm lượng protein cao sẽ giúp cá sinh trưởng và phát triển nhanh hơn khi cá được cho ăn thức ăn chứa hàm lượng protein  thấp, protein thích hợp nhất cho cá ở giai đoạn này là 40N và khi cho cá ăn với khẩu phần ăn 20% khối lượng thân sẽ giúp cá sinh trưởng tốt nhất ở giai đoạn này.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm