Phương pháp vận chuyển các loài thủy sản sống

Tác giả:

POSMA

Ngày đăng: 28-12-2018
Đóng góp bởi: Hợp phần nâng cao năng lực sau thu hoạch và tiếp thị
Phương pháp vận chuyển các loài thủy sản sống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2MB | 1988 | 42 | LELINH

Bài viết hướng dẫn những phương pháp giúp vận chuyển các loài thủy sản sống hiệu quả giảm tỉ lệ chết trong quá trình vận chuyển.

Các phương pháp vận chuyển:

https://drive.google.com/file/d/17aDCs8puNMznQMMEKdSYina8rDlFYsiZ/view?usp=sharing

Vận chuyển giáp xác:

https://drive.google.com/file/d/1ZYNpXkM4wG42tcvhUN3Z5LleBL8omLt4/view?usp=sharing

Vận chuyển cá biển:

https://drive.google.com/file/d/1GhjinCHpFndcLxDDPTM4V8c-qVzZ4--u/view?usp=sharing

Vận chuyển cá nước ngọt:

https://drive.google.com/file/d/1ztkUJrAJA2BDk-xinuoQMsJeI9BhpKLt/view?usp=sharing

Vận chuyển nhuyễn thể:

https://drive.google.com/file/d/1NQ0irZM3xV8OQ8aTLEOmf05ctue7W42n/view?usp=sharing

Vận chuyển các loài khác:

https://drive.google.com/file/d/1emM44_NZSxSd2ZP_GBwGuWyvTVrXaldO/view?usp=sharing

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm