Giáo trình bảo quản: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu

Tác giả:

Đang cập nhật

Ngày đăng: 08-04-2021
Đóng góp bởi:
Giáo trình bảo quản: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh  xuất khẩu
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.48MB | 1653 | 74 | Thuxoan

Bộ giáo trình gồm 8 quyển:

1. Giáo trình mô đun Vệ sinh trong chế biến cá tra, cá ba sa đông lạnh

xuất khẩu

2. Giáo trình mô đun Tiếp nhận nguyên liệu

3. Giáo trình mô đun Chế biến cá nguyên con, cắt khúc

4. Giáo trình mô đun Chế biến cá phi lê

5. Giáo trình mô đun Chế biến sản phẩm gia tăng

6. Giáo trình mô đun Cấp đông

7. Giáo trình mô đun Bao gói

8. Giáo trình mô đun Bảo quản

Giáo trình mô đun “Bảo quản” trình bày các việc kiểm tra, sắp xếp,bảo quản sản phẩm cá tra, cá ba sa đông lạnh xuất khẩu trong kho bảo quản đông. Giáo trình trình bày ngắn gọn, cụ thể từng bước công việc giúp người học dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp cho đối tượng lao động nông thôn.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm