Practical Genetics for Aquaculture

Tác giả:

C. Greg Lutz

Ngày đăng: 10-04-2012
Đóng góp bởi: Triệu Thanh Tuấn
Practical Genetics for Aquaculture
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 9MB | 1667 | 38 | hieuqt

Quyển sách "Practical Genetics for Aquaculture" dày 252 trang do tác giả C. Greg Lutz biên soạn. Sách dành cho người nghiên cứu về di truyền và gene trên thuỷ sản.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm