Giáo trình thủy sinh đại cương

Tác giả:

Ths. Hứa Thị Phượng Liên - Đại Học An Giang

Ngày đăng: 11-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Giáo trình thủy sinh đại cương
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.08MB | 3798 | 197 | hieuqt

Chương 1: Lịch sử hình thành và hiện trạng nghề cá
Chương 2: Môi trường nước và các loại thuỷ vực trong thiên nhiên
Chương 3: Vấn đề ô nhiễm và phòng chống ô nhiễm trong môi trường nước
Chương 4: Năng suất sinh học của thủy vực và đời sống cá thể thủy sinh vật
Chương 5: Sự phân bố của thuỷ sinh vật và đời sống quần thể, quần loại thuỷ sinh vật
Chương 6: Sinh sản và di cư của thuỷ sinh vật
Chương 7: Nguồn lợi và khai thác nguồn lợi thuỷ sản
Chương 8: Đối tượng nuôi, các hệ thống và mô hình canh tác thuỷ sản
Chương 9: Bện học và một số bệnh thường xảy ra trên tôm cá nuôi
Chương 10: Bảo quản, chế biến thuỷ sản sau thu hoạch
Tài liệu tham khảo

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm