English for Aquaculture

Tác giả:

Mr. Dung - Đại Học Nha Trang

Ngày đăng: 12-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
English for Aquaculture
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
zar 1MB | 3506 | 204 | hieuqt

Dear Dr. Dung


I wish to express my gratitude to you Sir. I feel privileged to have had the opportunity to have you at my side during this project. Both your qualities as a man and as a Professor have left a lasting impression on me.

Men with your availability, patience, open-mindedness, generosity, intelligence and optimism are rare and few. I wish you, your family and your students, a long happy and prosperous life...


Sincerely,
Manon

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm