The Impacts of Introductions and Stocking of Exotic Species in the Mekong Basin

Tác giả:

MRC

Ngày đăng: 23-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
The Impacts of Introductions and Stocking of Exotic Species in the Mekong Basin
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
PDF 1.08MB | 1990 | 28 | hieuqt

A preliminary study was carried out in mid 1999 on the status and potential impact of the introduction of exotic fish species in the Mekong Basin. Introductions have been made for four main purposes: aquaculture, stocking into lakes and reservoirs, pest control (mosquito) and the aquarium fish trade.

Introductions of exotic species and movements of large quantities of fish for stocking are accompanied by risks to the environment, the possibility of native fish species declining through competition, predation or genetic interference, and the possible spread of disease.

Lưu ý: Link download thay thế tại đây

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm