Conditions and perspectives of rural breeding of Pangasius hypophthalmus in Jambi

Tác giả:

IRD

Ngày đăng: 24-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Conditions and perspectives of rural breeding of Pangasius hypophthalmus in Jambi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
rar 0.7MB | 2351 | 16 | hieuqt

The breeding of Pangasius hypophthalmus has known a very important development these last five years. At the Jambi’s market around 2 tons of Pangasius hypophthalmus are sold every day. In ponds, the techniques are mastered and results are good, but producers have to face marketing problems. During the dry season, lots of ponds and cages in Jambi’s area become dry and the fish farmers are obliged to sell their production, resulting in market saturation and low prices. 

In cages, there is a problem of mortality; the mortality rate is very high with an average of 37%. Consequently, fish farmers lose a lot of money. The mortality seems to be due to water quality. Since the economic crisis the price of feed has been increasing steadily. Thus, the profitability of aquaculture has been decreasing. Some farmers have even been obliged to abandon the production.

But the number of exploitations still grows. Solutions must be found to ensure the sustainability of aquaculture. Two different paths can be considered: the reduction of the production cost and the research of new markets.

Lưu ý: Link download thay thế tại đây

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm