Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture

Tác giả:

Carl D. Webster and Chhorn Lim

Ngày đăng: 29-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 53MB | 2109 | 134 | hieuqt

Good nutrition is fundamental to the success and sustainability of the aquaculture industry in terms of economics, fish health, high quality product production and minimizing environmental pollution. This book provides a unique, complete coverage of current information on nutrient requirements, feed formulations and feeding practices of commercially important aquaculture species cultured around the world.

Each chapter contains detailed feeding information on specific species and is written by an expert nutritionist on that species. The book is of interest to those working professionally in the industry, graduate level students and researchers.
 

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm