Giáo trình sinh lý thực vật

Tác giả:

Gs.Ts.Hoàng Minh Tấn

Ngày đăng: 07-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Giáo trình sinh lý thực vật
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 8.26MB | 6618 | 338 | hieuqt

Mở đầu
Chương 1: Sinh lý tế bào thực vật
Chương 2: Sự trao đổi nước
Chương 3: Quang hợp
Chương 4: Hô hấp
Chương 5: Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây
Chương 6: Dinh dưỡng khoáng
Chương 7: Sinh trưởng và phát triển
Chương 8: Sinh lý tính chống chịu của cây với các điều kiện ngoại cảnh
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Mục Lục
Trong thực vật học, sinh lý học thực vật là sự nghiên cứu chức năng, hay sinh lý học của cây trồng. Đó là những quá trình cơ bản như quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng, các chức năng hormon thực vật, tính hướng (hướng quang, hướng địa), tính chu kỳ theo ánh sáng (quang chu kỳ), nảy mầm của hạt giống, chức năng của ngủ nghỉ và đóng mở khí khổng và quan hệ với chế độ nước của cây trồng, được nghiên cứu bởi những nhà nghiên cứu sinh lý học thực vật. Nó có quan hệ gần gũi với hóa sinh và sinh học phân tử.

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm