Bệnh học thủy sản - Phần4/4

Tác giả:

Bùi Quang Tề

Ngày đăng: 26-03-2012
Đóng góp bởi:
Bệnh học thủy sản - Phần4/4
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.3MB | 4793 | 812 | phongt94

Phần 4: Bệnh dinh dưỡng và môi trường của động vật thủy sản
Chương 11: Bệnh dinh dưỡng
1. Bệnh dinh dưỡng ở cá
2. Bệnh dinh dưỡng ở tôm
Chương 12: Bệnh do môi trường
1. Bệnh do yếu tố vô sinh
2. Bệnh do yếu tố hữu sinh
Chương 13: Sinh vật hại cá, tôm
1. Thực vật hại cá
2. Giáp xác chân chèo hại cá
3. Sứa gây hại trong ao nuôi tôm
4. Côn trùng hại cá
5. Cá dữ ăn ĐVTS
6. Lưỡng thê ăn tôm cá
7. Bò sát ăn tôm cá
8. Chim ăn tôm cá
Tài liệu tham khảo

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm