NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NUÔI SINH KHỐI TẢO Spirulina platensis

Tác giả:

Dương Thị Hoàng Oanh , Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày đăng: 08-05-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NUÔI SINH KHỐI TẢO  Spirulina platensis
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.36MB | 3317 | 212 | hoangank36

Hiện nay tảo lam Spirulina platensis được quan tâm nhiều trong các ứng dụng dinh dưỡng, trong dược phẩm và công nghiệp hóa mỹ phẩm cho con người bởi vì tảo chứa nhiều chlorophyll, protein, các acid béo thiết yếu và vitamin. Trong nghiên cứu này, tảo Spirulina platensis được nuôi sinh khối (500 lít/bể) nhằm xác định tỉ lệ thu hoạch hàng ngày và mật độ cao nhất có thể đạt được. Thí nghiệm gồm bốn nghiệm thức với các tỉ lệ thu hoạch là 10%, 20%, 30% và  không thu hoạch (đối chứng). Các nghiệm thức  được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại mật độ tảo bố trí ban đầu là 30.000 cá thể/ml. Các chỉ tiêu môi trường được thu 3 ngày/lần bao gồm nhiệt độ, pH, TAN, N-NO3-, P-PO4 3-
Kết quả cho thấy mật độ cao nhất ở nghiệm thức 10% là 252.738±997 cá thể/ml vào ngày thứ 14, nghiệm thức 20% là 480.065±1587 cá thể/ml (ngày thứ 16), và nghiệm thức 30% 244.929±5526 cá thể/ml (ngày thứ 9). Sau 21 ngày nuôi, năng suất tảo đạt lần lượt ở các nghiệm thức là 276.317 cá thể/ml, 642.319 cá thể/ml, và 473.311 cá thể/ml. Mật độ tảo và năng suất ở nghiệm
thức 2(20%) cao hơn có ý nghĩa (p< 0,05) so với 2 nghiệm thức còn lại. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm