Kích thích sinh sản cá mè vinh bằng một số phương pháp khác nhau

Tác giả:

Đào Trung Hiếu

Ngày đăng: 19-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Kích thích sinh sản cá mè vinh bằng một số phương pháp khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
rar 24MB | 3825 | 235 | hieuqt

1. Mục tiêu của đề tài
So sánh một số chỉ tiêu sinh sản của cá mè vinh được kích thích bằng LH-RHa và bằng dòng chảy có lưu tốc khác nhau, góp phần bổ sung tư liệu cho quá trình sản xuất giống ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Nội dung nghiên cứu
- Kích thích sinh sản cá mè vinh bằng cách tiêm kích dục tố LH-RHa
- Kích thích sinh sản cá mè vinh bằng cách tạo dòng chảy với lưu tốc khác nhau.
- Theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản cá như: thời gian hiệu ứng, tỷ lệ cá đẻ, sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ dị hình…
- Theo dõi một số chỉ tiêu môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của cá và sự phát triển của trứng như: Ôxy, nhiệt độ, pH.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm