AQUACULTURE

Tác giả:

Zainal Abidin Muchlisin

Ngày đăng: 22-05-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
AQUACULTURE
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 22MB | 2386 | 146 | hieuqt

This book provides an comprehension on a large range of aquaculture connected subjects. The guide chapters are prepared by top specialists in their respective regions. This e-book will be similarly beneficial for students and pros in aquaculture and biotechnology. The e-book is organized in 4 sections. The initial part discusses fish nourishment 2nd area is considers the application of...
This book provides an comprehension on a large range of aquaculture connected subjects. The guide chapters are prepared by top specialists in their respective regions. This e-book will be similarly beneficial for students and pros in aquaculture and biotechnology. The e-book is organized in 4 sections. The initial part discusses fish nourishment 2nd area is considers the application of genetic in aquaculture area 3 takes a search at existing methods for controlling lipid oxidation and melanosis in Aquaculture merchandise. The previous section is concentrated on culture techniques and administration, which is the greater component of the book.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm