KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN CỦA CÁ LEO (Wallago attu) GIAI ĐOẠN HƯƠNG LÊN GIỐNG

Tác giả:

Lam Mỹ Lan và Trần Bảo Trang

Ngày đăng: 02-06-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN CỦA CÁ LEO (Wallago attu) GIAI ĐOẠN HƯƠNG LÊN  GIỐNG
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.3MB | 2099 | 41 | hoangank36

Nghiên cứu ương cá leo (Wallago attu Bloch và  Schneider, 1801) bằng thức ăn chế biến được thực hiện ở cá 27 ngày tuổi (khối lượng 6,4 - 6,6 g/con). Thí nghiệm  được bố trí trong bể composite (500 lít)  ở mật  độ 50 con/bể với 3 nghiệm thức thức ăn: (I) thức ăn chế biến (TĂCB) 40% đạm, (II) thức ăn chế biến 50%  đạm và (III) cá tạp. Mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần và thí nghiệm
trong 30 ngày. Cá được cho ăn 4 lần/ngày và cho ăn thỏa mãn nhu cầu. Tăng trưởng của cá được theo dõi 2 tuần/lần. Kết quả một số yếu tố môi trường theo dõi nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá con.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm