Dietary effects of garlic (Allium sativum) on haemato-emmunological parameters, survival, growth, and disease resistance against Vibrio harveyi infection in Asian seabass, Lates calcarifer (Bloch)

Tác giả:

Aquaculture Journal

Ngày đăng: 28-08-2012
Đóng góp bởi: goldforest12345
Dietary effects of garlic (Allium sativum) on haemato-emmunological parameters, survival, growth, and disease resistance against Vibrio harveyi infection in Asian seabass, Lates calcarifer (Bloch)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf. 2MB | 1404 | 22 | goldforest12345

Aquaculture Journal, Vol. 363-365 (Oct. 2012)

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm