Advances in grouper aquaculture

Tác giả:

M A Rimmer, S McBride & K C Williams (eds)

Ngày đăng: 14-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Advances in grouper aquaculture
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 7MB | 1309 | 18 | hieuqt

Aquaculture of high-value finfish species, such as groupers, is an industry of increasing importance throughout the Asia-Pacific. This book looks at larval rearing to improve growth and survival of groupers during the hatchery phase; diet development to produce feeds with low environmental impact; and support for the NACA Grouper Aquaculture Research and Development Network.

Phần 1: http://aciar.gov.au/files/node/569/mn110-chapter1.pdf

Phần 2: http://aciar.gov.au/files/node/569/mn110-chapter2.pdf

Phần 3: http://aciar.gov.au/files/node/569/mn110-chapter4.pdf

Phần 4: http://aciar.gov.au/files/node/569/mn110-chapter3.pdf

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm