Aquaculture Asia Magazine Vol. XVII, No. 1

Tác giả:

Simon Wilkinson

Ngày đăng: 14-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Aquaculture Asia Magazine Vol. XVII, No. 1
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 5.81MB | 1366 | 13 | hieuqt

* Reflections on small-scale aquaculture
Peter Edwards

* Azolla - an aquatic fern of signficance to small-scale aquaculture
R.N. Mandal, B.K. Pandey, D.N. Chattopadhyay and P.K. Mukhopadhyay

* Monitoring quantity and quality of striped catfish pond effluent
Peter G.M. van der Heijden, Marnix Poelman, Roel Bosma, Nhut Long and Vo Minh Son

* Feeding strategies adopted by fish farmers in Andhra Pradesh
Saravanan, K., Antony Jesu Prabhu, P. and Biju Sam Kamalam, J.

* Hatchery techniques applied for the artificial production of snout otter clam (Lutraria rhynchaena) in small scale farms in Nha Trang City, Vietnam
Micciche Luca and Doan Xuan Nam

* Crude palm oil is a sustainable alternative to the growing fish oil scarcity, particularly for the aquaculture of warm freshwater fish species
Mohammed Aliyu-Paiko, Roshada Hashim and Alexander Chong Shu-Chien

* NACA Newsletter

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm