Spiny lobster aquaculture in the Asia-Pacific region

Tác giả:

Kevin C Williams (ed)

Ngày đăng: 14-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Spiny lobster aquaculture in the Asia-Pacific region
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 12MB | 1349 | 12 | hieuqt

This publication, in the ACIAR Proceedings series, is a compilation of papers presented at the International Symposium on Spiny Lobster Aquaculture that was held at Nha Trang, Vietnam in December 2008.

In addition to papers contributed by leading lobster researchers in the Asia-Pacific region, they include 16 papers that report the results of research carried out in a 4-year ACIAR lobster aquaculture project involving six agencies from Australia, Vietnam and Indonesia. The papers report work on:

    sustainable lobster aquaculture
    improving lobster nursery culture
    lobster grow-out culture systems
    lobster grow-out feeds and feeding practices.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm