Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries

Tác giả:

NACA

Ngày đăng: 15-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.72MB | 1504 | 46 | hieuqt

Aquaculture of freshwater species in the Mekong regions of Cambodia, Vietnam, Lao PDR and Thailand is an important source of protein and income for small-scale land owners. But the costs of feeding are constraining development of aquaculture. This report describes the current situation with feeds and feeding for inland aquaculture in these countries and identifies the research and training needed to benefit small-scale aquaculture producers.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm