Seafood Safety - Economics of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) programmes

Tác giả:

James C.Cato

Ngày đăng: 15-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Seafood Safety - Economics of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) programmes
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 8.2MB | 1809 | 37 | hieuqt

The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal status of any country territory city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm