AQUACULTURE DEVELOPMENT

Tác giả:

FAO

Ngày đăng: 15-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
AQUACULTURE DEVELOPMENT
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 10.2MB | 1540 | 40 | hieuqt

These Technical Guidelines have been developed to support sections of the FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries on aspects of genetic resource management in aquaculture. Guidance is provided on broodstock management and domestication, genetic improvement programmes, dissemination programmes for genetically improved fish, economic considerations in genetic improvement programmes, risk assessment and monitoring, culture based fisheries, conservation of fish genetic resources, gene banks, a precautionary approach and public relations. The effective management of genetic resources, risk assessment and monitoring can help promote responsible aquaculture by increasing production output and efficiency and help minimize adverse impacts on the environment. These benefits of the responsible application of genetic principles to aquaculture should be communicated to consumers, policy-makers, scientists and others interested in responsible fisheries and aquaculture.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm