The seaweed industry in the Pacific Islands

Tác giả:

Dennis J. McHugh

Ngày đăng: 15-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
The seaweed industry in the Pacific Islands
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1246 | 28 | hieuqt

Pacific island governments and communities are constantly seeking to tap new and established international markets for their farm produce. This paper gives the results of a study, jointly undertaken by ACIAR and the Secretariat of the Pacific Community (SPC), that paints a clearer picture of the constraints on seaweed production and marketing by Pacific island countries and the options available for overcoming them.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm