Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
Ventek Aqua Mina - Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 301
Yêu thích+
Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 301
3.850.000đ
100% chính hãng
Ventek Aqua Mina - Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 101
Yêu thích+
Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 101
4.950.000đ
100% chính hãng
CHROMagar™ Vibrio - Đĩa môi trường CHROMagar Vibrio
Trả góp
Đĩa môi trường CHROMagar Vibrio
20.000đ
100% chính hãng
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Giảm phí vận chuyển 50%
Yêu thích
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 200k
Giảm phí vận chuyển 50%
Yêu thích
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Giảm phí vận chuyển 50%
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
Đồng giá vận chuyển 70k
Giảm phí vận chuyển 50%
Yêu thích
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
260.000đ
Giảm phí vận chuyển 50%
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 230k
Trả góp
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Đồng giá vận chuyển 230k
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
Đồng giá vận chuyển 70k
Trả góp
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
260.000đ
Đồng giá vận chuyển 70k
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 180k
Trả góp
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Đồng giá vận chuyển 180k
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 100k
Yêu thích
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Đồng giá vận chuyển 100k
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
Đồng giá vận chuyển 30k
Trả góp
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
260.000đ
Đồng giá vận chuyển 30k
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}