Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
TEST PH SERA - Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera TEST PH SERA - Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera
125.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
TEST O2 SERA - Test Nhanh O2 Trong Ao Nuôi – Sera TEST O2 SERA - Test Nhanh O2 Trong Ao Nuôi – Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Nhanh O2 Trong Ao Nuôi – Sera
220.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test Mg (Magie) - Test Mg Sera Test Mg (Magie) - Test Mg Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Mg Sera
440.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
TEST KALI JBL - Test Nhanh Kali Trong Ao Nuôi – JBL TEST KALI JBL - Test Nhanh Kali Trong Ao Nuôi – JBL
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Nhanh Kali Trong Ao Nuôi – JBL
395.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
TEST H2S - Test Nhanh H2S Trong Ao Nuôi – Envikit TEST H2S - Test Nhanh H2S Trong Ao Nuôi – Envikit
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Nhanh H2S Trong Ao Nuôi – Envikit
400.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
TEST NO2 JBL - Test Nhanh NO2 Trong Ao Nuôi – JBL TEST NO2 JBL - Test Nhanh NO2 Trong Ao Nuôi – JBL
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Nhanh NO2 Trong Ao Nuôi – JBL
180.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
EC170 – Extech - Bút Đo Độ Mặn Nước EC170 – Extech EC170 – Extech - Bút Đo Độ Mặn Nước EC170 – Extech
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Bút Đo Độ Mặn Nước EC170 – Extech
1.880.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hi98107 – Hanna - Bút Đo pH Nhiệt Độ Hi98107 – Hanna Hi98107 – Hanna - Bút Đo pH Nhiệt Độ Hi98107 – Hanna
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Bút Đo pH Nhiệt Độ Hi98107 – Hanna
1.520.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test Fe (Sắt) - Test Fe Sera Test Fe (Sắt) - Test Fe Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Fe Sera
270.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test NO3 (Nitrate) - Test NO3 Sera Test NO3 (Nitrate) - Test NO3 Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test NO3 Sera
190.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test NO2 (Nitrit) - Test NO2 Sera Test NO2 (Nitrit) - Test NO2 Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test NO2 Sera
170.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test NH3 (Amoniac) - Test NH3 Sera Test NH3 (Amoniac) - Test NH3 Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test NH3 Sera
200.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test Kiềm - Test kiềm Sera Test Kiềm - Test kiềm Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test kiềm Sera
125.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Oxy test - Test nhanh oxy trong ao - SERA Oxy test - Test nhanh oxy trong ao - SERA
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh oxy trong ao - SERA
230.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
pH test - Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera pH test - Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera
135.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Mg test - Test đo hàm lượng Mg trong ao - Sera Mg test - Test đo hàm lượng Mg trong ao - Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test đo hàm lượng Mg trong ao - Sera
465.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
NH3 test - Test đo khí độc NH3 trong ao nuôi - Sera NH3 test - Test đo khí độc NH3 trong ao nuôi - Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test đo khí độc NH3 trong ao nuôi - Sera
210.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Fe test - Test đo hàm lượng phèn Fe trong ao nuôi - Sera Fe test - Test đo hàm lượng phèn Fe trong ao nuôi - Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test đo hàm lượng phèn Fe trong ao nuôi - Sera
275.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
NO2 test - Test đo khí độc NO2 trong ao - Sera NO2 test - Test đo khí độc NO2 trong ao - Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test đo khí độc NO2 trong ao - Sera
180.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
kH test - Test đo độ kiềm trong nước ao - Sera kH test - Test đo độ kiềm trong nước ao - Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test đo độ kiềm trong nước ao - Sera
135.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Canxi test - Test Ca Sera – Kiểm Tra Hàm Lượng Calcium (Canxi) trong Nước Canxi test - Test Ca Sera – Kiểm Tra Hàm Lượng Calcium (Canxi) trong Nước
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
H2S test - Test đo khí độc H2S trong ao - TMS H2S test - Test đo khí độc H2S trong ao - TMS
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test đo khí độc H2S trong ao - TMS
200.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test Ca (Canxi) - Test Ca Sera Test Ca (Canxi) - Test Ca Sera
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test Ca Sera
190.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
bút đo chất lượng nước TDS - Bút đo tổng chất rắn hòa tan máy kiểm định EC TDS bút đo chất lượng nước TDS - Bút đo tổng chất rắn hòa tan máy kiểm định EC TDS
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Gói 80 Giấy quỳ thử độ PH 1-14 - Gói 80 Giấy quỳ thử độ PH 1-14 Gói 80 Giấy quỳ thử độ PH 1-14 - Gói 80 Giấy quỳ thử độ PH 1-14
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Gói 80 Giấy quỳ thử độ PH 1-14
6.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hanna Instruments - Máy đo Photpho HI736 Hanna Instruments - Máy đo Photpho HI736
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Trading
Máy đo Photpho HI736
1.557.400đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hanna Instruments - Máy đo Kiềm HI755 Hanna Instruments - Máy đo Kiềm HI755
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Trading
Máy đo Kiềm HI755
1.557.400đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hanna Instruments - Máy đo Canxi HI758 Hanna Instruments - Máy đo Canxi HI758
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Trading
Máy đo Canxi HI758
1.557.400đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hanna Instruments - Máy đo Nitrit HI764 Hanna Instruments - Máy đo Nitrit HI764
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Trading
Máy đo Nitrit HI764
1.557.400đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}