Aqua Am Đo nồng độ NH3, NH4 trong nước

Giới thiệu

{-item.name-}

đ

đ

Dụng cụ kiểm tra nồng độ Amoniac trong nước
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhóm công dụng:
Nhóm thành phần:
Nhóm đối tượng:

Phân tích chính xác được 100 mẫu bằng phương pháp so màu.

CÔNG DỤNG

Dùng kiểm tra nồng độ Amoniac trong nước bằng phương pháp so màu.

CÁCH DÙNG

1. Rửa ống nghiệm bằng mẫu nước cần kiểm tra. Châm mẫu nước cần kiểm tra vào ống nghiệm theo đúng vạch 5ml.

2. Nhỏ 2 giọt thuốc thử số 1 và lắc đều.

3. Nhỏ 2 giọt thuốc thử số 2 và lắc đều.

4. Nhỏ 2 giọt thuốc thử số 3 và lắc đều.

5. Nhỏ 4 giọt thuốc thử số 4 và lắc đều.

6. Để 20 phút, đem so sánh với bảng màu tiêu chuẩn.

* Lưu ý: Để biết chính xác nên xem bảng màu bằng cách đặt ống nghiệm sát với abngr màu và nhìn từ trên xuống.

{-item.name-}

đ

đ

{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn

Sản phẩm hiện không khả dụng.

ĐẠI LÝ NHƯ Ý
Xem
145 Sản phẩm 4.9 Đánh giá 42 Đã bán
Đánh giá sản phẩm
Không có đánh giá nào
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}

Phản hồi của người bán

{-rl.content-}

Bình luận

Số điện thoại không đúng

Email không đúng

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.content-}

Số điện thoại không đúng

Email không đúng

{-rl.username-}Quản trị viên

{-rl.add_time-}

{-rl.content-}

Sản phẩm tương tự
item.title
{-item.title_note-} {-item.title_note-} {-item.title_note-} {-item.title_note-}
{-item.title-}
{-item.price-}đ {-item.ratio-}%
{-item.footer.title-}