Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
Ventek Aqua Mina - Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 301 Ventek Aqua Mina - Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 301
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 301
3.850.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Ventek Aqua Mina - Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 101 Ventek Aqua Mina - Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 101
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Đầu phun tạo vi bọt khí Ventek 101
4.950.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Cân xác định độ ẩm - Cân xác định độ ẩm hãng Ohaus - Mỹ Cân xác định độ ẩm - Cân xác định độ ẩm hãng Ohaus - Mỹ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Cân xác định độ ẩm hãng Ohaus - Mỹ
25.000.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Bút đo độ mặn - Bút đo độ mặn nước thủy sản, model: Sal-1700 Bút đo độ mặn - Bút đo độ mặn nước thủy sản, model: Sal-1700
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Bút đo độ mặn nước thủy sản, model: Sal-1700
1.655.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Bút đo EC nước - Bút đo dinh dưỡng EC cho nước (model: AP-2) Bút đo EC nước - Bút đo dinh dưỡng EC cho nước (model: AP-2)
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Bút đo dinh dưỡng EC cho nước (model: AP-2)
490.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Máy đo PH online - Máy đo PH online, Model: PPH-1000, hãng HMD- USA, bảo hành 12 tháng Máy đo PH online - Máy đo PH online, Model: PPH-1000, hãng HMD- USA, bảo hành 12 tháng
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Máy đo đa chỉ tiêu PH/EC/TDS/Nhiệt độ - Máy đo đa chỉ tiêu PH/EC/TDS/Nhiệt độ cẩm tay, model: HM-200PK Máy đo đa chỉ tiêu PH/EC/TDS/Nhiệt độ - Máy đo đa chỉ tiêu PH/EC/TDS/Nhiệt độ cẩm tay, model: HM-200PK
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh PH trong ao nuôi - Test nhanh PH(3-10) trong ao nuôi- JBL- Đức Test nhanh PH trong ao nuôi - Test nhanh PH(3-10) trong ao nuôi- JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh PH(3-10) trong ao nuôi- JBL- Đức
130.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test nhanh KH trong ao nuôi - Test nhanh KH (kiềm) trong ao nuôi - JBL- Đức Test nhanh KH trong ao nuôi - Test nhanh KH (kiềm) trong ao nuôi - JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh KH (kiềm) trong ao nuôi - JBL- Đức
130.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test nhanh Fe (sắt) - Test nhanh Fe (Sắt, phèn) trong ao nuôi JBL- Đức Test nhanh Fe (sắt) - Test nhanh Fe (Sắt, phèn) trong ao nuôi JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh Fe (Sắt, phèn) trong ao nuôi JBL- Đức
260.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
test nhanh Ca/Mg trong ao nuôi - Test nhanh Ca/Mg trong ao nuôi (JBL- Đức) test nhanh Ca/Mg trong ao nuôi - Test nhanh Ca/Mg trong ao nuôi (JBL- Đức)
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh Ca/Mg trong ao nuôi (JBL- Đức)
380.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test nhanh NO2 - Test nhanh NO2 trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức Test nhanh NO2 - Test nhanh NO2 trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh NO2 trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
170.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test nhanh NH3/NH4 - Test nhanh NH3/NH4 trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức Test nhanh NH3/NH4 - Test nhanh NH3/NH4 trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh NH3/NH4 trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
190.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Test nhanh Kali - Test nhanh Kali trong nước ao nuôi thủy sản, JBL- Đức Test nhanh Kali - Test nhanh Kali trong nước ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh Oxy - Test nhanh Oxy trong ao nuôi, JBL- Đức Test nhanh Oxy - Test nhanh Oxy trong ao nuôi, JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test nhanh Oxy trong ao nuôi, JBL- Đức
190.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Reffil Test nhanh KH (Kiềm) trong ao nuôi - Reffil Test nhanh KH (Kiềm) trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức Reffil Test nhanh KH (Kiềm) trong ao nuôi - Reffil Test nhanh KH (Kiềm) trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích
Reffill test nhanh PH - Refill test nhanh PH trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức Reffill test nhanh PH - Refill test nhanh PH trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Refill test Fe (phèn) trong ao nuôi - Refill test nhanh Fe (phèn) trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức Refill test Fe (phèn) trong ao nuôi - Refill test nhanh Fe (phèn) trong ao nuôi thủy sản, JBL- Đức
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test kH Sera - Test kH Sera Kiểm tra nhanh Kiềm trong nước Test kH Sera - Test kH Sera Kiểm tra nhanh Kiềm trong nước
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
Test kH Sera Kiểm tra nhanh Kiềm trong nước
135.000đ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực Kali Clorua 3.5Mol - Dung dịch bảo quản điện cực Kali Clorua 3.5Mol HI70300L HI70300L Dung dịch bảo quản điện cực Kali Clorua 3.5Mol - Dung dịch bảo quản điện cực Kali Clorua 3.5Mol HI70300L
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích+
HANNA HI7030L - HANNA HI7030L - Dung Dịch Hiệu Chuẩn Độ Dẫn 12880 µS/cm, 500ml HANNA HI7030L - HANNA HI7030L - Dung Dịch Hiệu Chuẩn Độ Dẫn 12880 µS/cm, 500ml
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Yêu thích
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}