Aqua Equipment - Bút đo pH chính hãng có bảo hành

Aqua Equipment - Bút đo pH chính hãng có bảo hành

{-item.name-}

{-item.price_new-}₫

Khuyến mãi

{-item.name-}

Mô tả sản phẩm
Bút pH chính hãng đã hiệu chuẩn (Mua về có thể dùng ngay)
Thiết Bị Thủy Sản Official
Xem
100+ Sản phẩm 4.9+ Đánh giá 1000+ Đã bán
Giới thiệu sản phẩm
THÀNH PHẦN:
Bút đo pH chính xác như máy Mỹ, giá Trung Quốc.
Sản phẩm tương tự
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-}

{-item.name-} - {-item.alias-}

Đánh giá sản phẩm
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}