Sự kiện
Mua 10 tặng 2 (dành cho Aqua Green)

Mua 10 tặng 2 (dành cho Aqua Green)

Xem tất cả
AQUA GREEN - AQUA GREEN - Vi Sinh Chuyên Cắt Tảo Xanh AQUA GREEN - AQUA GREEN - Vi Sinh Chuyên Cắt Tảo Xanh
Mua 10 tặng 2 (dành cho Aqua Green)
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
AQUA GREEN - Vi Sinh Chuyên Cắt Tảo Xanh
185.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Mua 10 tặng 1 (dành cho Scanviron)

Mua 10 tặng 1 (dành cho Scanviron)

Xem tất cả
Scanviron - Scanviron - Chuyên gan sưng vàng mờ ứ nước mủ Scanviron - Scanviron - Chuyên gan sưng vàng mờ ứ nước mủ
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Scanviron - Chuyên gan sưng vàng mờ ứ nước mủ
159.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Mua 10 tặng 1 (dành cho Scanviron)

Mua 10 tặng 1 (dành cho Scanviron)

Xem tất cả
Sự kiện
Nhận mẫu tại Lab

Mã vận chuyển 0đ cho Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab

Xem tất cả
Sự kiện
Ưu đãi 10% (5-10 gói)

Mua 5 -10 gói giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Sự kiện
Ưu đãi 15% (11-20 gói)

Mua 11 -20 gói giảm 15% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Sự kiện
Ưu đãi 20% (21-40 gói/tháng)

Mua 21 -40 gói giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Sự kiện
Ưu đãi 25% (từ 41 gói/tháng)

Mua trên 41 gói giảm 25% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Sự kiện
Mua nhiều giảm sâu

Mua 5 -10 gói giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Mua nhiều giảm sâu

Mua 11 -20 gói giảm 15% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Mua nhiều giảm sâu

Mua 21 -40 gói giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Mua nhiều giảm sâu

Mua trên 41 gói giảm 25% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Đồng giá vận chuyển 200k

Đồng giá vận chuyển 200k cho Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet (Năm Căn - Cà Mau)

Xem tất cả
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 200k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Đồng giá vận chuyển 70k

Đồng giá vận chuyển 70k cho Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) (Năm Căn - Cà Mau)

Xem tất cả
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
Đồng giá vận chuyển 70k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
260.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Đồng giá vận chuyển 230k

Đồng giá vận chuyển 230k cho Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet (Phú tân - Cà Mau)

Xem tất cả
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 230k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Đồng giá vận chuyển 70k

Đồng giá vận chuyển 70k cho Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) (Phú Tân - Cà Mau)

Xem tất cả
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
Đồng giá vận chuyển 70k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
260.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Đồng giá vận chuyển 180k

Đồng giá vận chuyển 180k cho Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet (Mộc Hóa - Long An)

Xem tất cả
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 180k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Đồng giá vận chuyển 100k

Đồng gí vận chuyển cho Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet (Hòa Bình - Bạc Liêu)

Xem tất cả
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
Đồng giá vận chuyển 100k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại ShrimpVet
269.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Đồng giá vận chuyển 30k

Đồng giá vận chuyển 30k cho Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) (Hòa Bình - Bạc Liêu)

Xem tất cả
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu) - Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
Đồng giá vận chuyển 30k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích
Gói xét nghiệm chuyên sâu tại AIC (Bạc liêu)
260.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Sự kiện
Ưu đãi 10% (5-10 gói)

Mua 5 -10 gói giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 15% (11-20 gói)

Mua 11 -20 gói giảm 15% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 20% (21-40 gói/tháng)

Mua 21 -40 gói giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 25% (từ 41 gói/tháng)

Mua trên 41 gói giảm 25% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 10% (5-10 gói)

Mua 5 -10 gói giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 15% (11-20 gói)

Mua 11 -20 gói giảm 15% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 20% (21-40 gói/tháng)

Mua 21 -40 gói giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 25% (từ 41 gói/tháng)

Mua trên 41 gói giảm 25% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 10% (5-10 gói)

Mua 5 -10 gói giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 15% (11-20 gói)

Mua 11 -20 gói giảm 15% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Sự kiện
Ưu đãi 20% (21-40 gói/tháng)

Mua 21 -40 gói giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng

Xem tất cả
Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB Gói Kiểm tra nước tại Farmext Lab - Gói Kiểm tra (test) nước đến 14 Chỉ tiêu - Nhận mẫu tại LAB
Nhận mẫu tại Lab
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+