Giá Artemia

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Trứng bào xác artemia Trứng bào xác artemia 1.200.000 đ/kg 01-04-22