Giá Lươn

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Lươn Nhật (450g) Lươn Nhật (450g) 400.000 đ/kg 16-02-22
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 135.000 đ/kg 16-05-23