Giá Lươn

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Lươn Nhật (450g) Lươn Nhật (450g) 400.000 đ/kg 16-02-22
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 125.000 đ/kg 30-11-22