Giá Lươn

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 95.000 đ/kg 22-07-24
Lươn Nhật (450g) Lươn Nhật (450g) 400.000 đ/kg 16-02-22