Giá Cá sặc rằn bột

10 đồng/10 con

Cá sặc rằn bột giá 10 đồng/10 con cập nhật ngày 02-04-2022, giảm 5 đồng so với lần trước.

Cá sặc rằn hôm nay giá 85.000 đồng/10 con loại Cá sặc rằn bột ghi nhận từ ngày 30-10-2021 bởi Huynhdang tại khu vực Đồng Tháp.

Cá sặc rằn bột

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn bột theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sặc rằn bột

02/04/2022 10 đ 5 Tepbac
28/01/2022 15 đ 5 Tepbac
22/01/2022 10 đ 4 Tepbac
22/12/2021 14 đ 10 Tepbac
30/10/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!