Giá Cá sặc rằn bột

10 đồng/10 con

Cá sặc rằn bột giá 10 đồng/10 con cập nhật ngày 02-04-2022, Giảm 5 đồng so với lần trước.

Cá sặc rằn bột

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn bột theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sặc rằn bột

23:41:45 02-04-2022 10 đ 5 Tepbac
23:41:45 28-01-2022 15 đ 5 Tepbac
22:49:01 22-01-2022 10 đ 4 Tepbac
23:26:53 22-12-2021 14 đ 10 Tepbac
22:12:26 30-10-2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
06:09:32 24-06-2016 24 đ 1 Tepbac
14:02:52 01-10-2015 23 đ 1 Tepbac
07:48:25 15-08-2015 22 đ Tepbac
19:56:44 15-06-2015 22 đ 3 Tepbac
09:18:37 31-05-2015 19 đ 1 Tepbac
22:37:43 06-05-2015 20 đ 3 Tepbac
12:48:40 05-05-2014 17 đ 1 Tepbac
10:59:56 01-04-2014 16 đ Tepbac
11:43:55 26-02-2014 16 đ Tepbac
19:34:01 09-02-2014 16 đ Tepbac
21:32:38 19-01-2014 16 đ 1 Tepbac
07:00:40 31-12-2013 15 đ Tepbac
08:20:21 27-11-2013 15 đ Tepbac
09:56:08 10-11-2013 15 đ Tepbac
22:31:49 30-10-2013 15 đ Tepbac
18:41:19 13-10-2013 15 đ Tepbac
18:59:31 02-10-2013 15 đ Tepbac
19:46:54 11-09-2013 15 đ 5 Tepbac
09:24:09 03-04-2013 20 đ 5 Tepbac
22:20:34 06-03-2012 15 đ 15 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!