Giá Cá rô đầu vuông bột

12 đồng/10 con

Cá rô đầu vuông bột giá 12 đồng/10 con cập nhật ngày 01-04-2022, giảm 3 đồng so với lần trước.

Cá rô hôm nay giá 27 đồng/10 con loại Cá rô đầu vuông bột ghi nhận từ ngày 25-08-2021 bởi huynhtrungkien875 tại khu vực Hậu Giang.

Cá rô thịt 3-4 con/kg
Cá rô đầu vuông bột

Biểu đồ thống kê giá Cá rô đầu vuông bột theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá rô đầu vuông bột

01/04/2022 12 đ 3 Tepbac
04/03/2022 15 đ Tepbac
25/08/2021 27 đ huynhtrungkien875 Hậu Giang Cá rô thịt 3-4 con/kg

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!