Giá Cá chẽm giống 10cm

3.000 đồng/con

Cá chẽm giống 10cm giá 3.000 đồng/con cập nhật ngày 01-04-2022, Bình ổn giá so với lần trước.

Cá chẽm giống 10cm

Biểu đồ thống kê giá Cá chẽm giống 10cm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chẽm giống 10cm

23:26:29 01-04-2022 3.000 đ Tepbac
21:11:20 04-03-2022 3.000 đ 1.000 Tepbac
20:48:39 17-01-2022 4.000 đ 500 Tepbac
17:08:35 21-12-2021 3.500 đ 1.500 Tepbac
23:49:01 09-12-2021 2.000 đ Tepbac
00:25:57 01-12-2021 2.000 đ 1.500 Tepbac
23:00:17 20-11-2021 3.500 đ Tepbac
17:48:36 17-11-2021 3.500 đ Tepbac
22:00:26 09-11-2021 3.500 đ Tepbac
18:13:08 08-11-2021 3.500 đ Tepbac
19:27:39 05-11-2021 3.500 đ Tepbac
21:55:55 01-11-2021 3.500 đ Tepbac
19:26:44 25-10-2021 3.500 đ 31.500 Tepbac
11:33:14 22-10-2021 35.000 đ 31.500 Tepbac
21:52:24 21-10-2021 3.500 đ Tepbac
17:29:57 19-10-2021 3.500 đ Tepbac
21:42:13 16-10-2021 3.500 đ 500 Tepbac
22:08:40 13-10-2021 3.000 đ Tepbac
23:28:36 10-10-2021 3.000 đ 600 Tepbac
11:43:59 06-10-2021 2.400 đ 400 Tepbac
16:22:50 02-10-2021 2.000 đ 3.500 Tepbac
14:12:21 21-03-2012 5.500 đ 5.500 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!