Giá Cá chẽm

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá chẽm giống 10cm Cá chẽm giống 10cm 3.000 đ/con 01-04-22