Giá Nghêu

Nghêu giá: 25.000 đồng/kg, cập nhật ngày 28-01-2019, tăng 2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Nghêu theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 28-01-2019 25.000 đ 2.000
Ngày 19-04-2018 23.000 đ -4.000
Ngày 09-04-2018 27.000 đ 4.000
Ngày 27-03-2018 23.000 đ -9.000
Ngày 24-06-2016 32.000 đ MAX

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!