Giá Tôm đất Cà Mau

Tôm đất Cà Mau giá: 145.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, giảm -1.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm đất Cà Mau theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 145.000 đ -1.000
Ngày 06-04-2016 146.000 đ 2.000
Ngày 01-10-2015 144.000 đ -1.000
Ngày 15-08-2015 145.000 đ 5.000
Ngày 06-05-2015 140.000 đ -10.000 MIN

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!