Giá Tôm đất Cà Mau

160.000 đồng/kg

Tôm đất Cà Mau giá 160.000 đồng/kg cập nhật ngày 03-01-2022, Tăng 15.000 đồng so với lần trước.

Tôm đất Cà Mau

Biểu đồ thống kê giá Tôm đất Cà Mau theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm đất Cà Mau

14:59:31 03-01-2022 160.000 đ 15.000 Tepbac
06:17:58 24-06-2016 145.000 đ 1.000 Tepbac
19:13:51 06-04-2016 146.000 đ 2.000 Tepbac
14:11:40 01-10-2015 144.000 đ 1.000 Tepbac
07:49:54 15-08-2015 145.000 đ 5.000 Tepbac
22:44:47 06-05-2015 140.000 đ 10.000 Tepbac
12:50:33 05-05-2014 150.000 đ Tepbac
11:01:31 01-04-2014 150.000 đ Tepbac
11:45:29 26-02-2014 150.000 đ Tepbac
19:37:41 09-02-2014 150.000 đ Tepbac
21:35:51 19-01-2014 150.000 đ Tepbac
06:56:22 31-12-2013 150.000 đ Tepbac
08:13:33 06-12-2013 150.000 đ 150.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!