Giá Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận

125 đồng/con

Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận giá 125 đồng/con cập nhật ngày 06-04-2018, Tăng 25 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận

15:35:34 06-04-2018 125 đ 25 Tepbac
13:50:42 30-03-2017 100 đ 2 Tepbac
13:19:23 10-06-2016 98 đ 1 Tepbac
19:18:16 06-04-2016 97 đ 2 Tepbac
10:09:03 06-07-2015 95 đ 95 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!