Giá Tôm thẻ chân trắng

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung 126 đ/con 07-04-22
Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận 125 đ/con 06-04-18
Tôm thẻ Post 12 Tôm thẻ Post 12 126 đ/con 15-03-23