Giá Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg

Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg giá: 280.000 đồng/kg, cập nhật ngày 08-07-2019, tăng 10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 08-07-2019 280.000 đ 10.000
Ngày 01-07-2019 270.000 đ 30.000
Ngày 18-06-2019 240.000 đ 20.000
Ngày 03-06-2019 220.000 đ 40.000
Ngày 21-05-2019 180.000 đ -50.000 MIN
Ngày 02-04-2019 230.000 đ -40.000
Ngày 11-03-2019 270.000 đ 30.000
Ngày 08-03-2019 240.000 đ -90.000
Ngày 18-02-2019 330.000 đ -20.000
Ngày 12-02-2019 350.000 đ 70.000 MAX
Ngày 21-01-2019 280.000 đ -20.000
Ngày 12-11-2018 300.000 đ 30.000
Ngày 19-09-2018 270.000 đ -10.000
Ngày 16-07-2018 280.000 đ 30.000
Ngày 02-07-2018 250.000 đ 20.000
Ngày 06-06-2018 230.000 đ -20.000
Ngày 22-05-2018 250.000 đ 0 --