Giá Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg

Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg giá: 270.000 đồng/kg, cập nhật ngày 19-09-2018, giảm -10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 19-09-2018 270.000 đ -10.000
Ngày 16-07-2018 280.000 đ 30.000
Ngày 02-07-2018 250.000 đ 20.000
Ngày 06-06-2018 230.000 đ -20.000
Ngày 22-05-2018 250.000 đ 0 --