Giá Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg

Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg giá: 230.000 đồng/kg, cập nhật ngày 06-06-2018, giảm -20.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 06-06-2018 230.000 đ -20.000
Ngày 22-05-2018 250.000 đ 0 --