Giá Sò huyết loại 60-70 con/kg

Sò huyết loại 60-70 con/kg giá: 120.000 đồng/kg, cập nhật ngày 02-07-2018, giảm -5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Sò huyết loại 60-70 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 02-07-2018 120.000 đ -5.000
Ngày 22-05-2018 125.000 đ 0 --