Giá Sò huyết loại 60-70 con/kg

Sò huyết loại 60-70 con/kg giá: 150.000 đồng/kg, cập nhật ngày 18-06-2019, tăng 30.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Sò huyết loại 60-70 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 18-06-2019 150.000 đ 30.000
Ngày 08-03-2019 120.000 đ -5.000
Ngày 28-01-2019 125.000 đ 5.000
Ngày 02-07-2018 120.000 đ -5.000
Ngày 22-05-2018 125.000 đ 0 --

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!