Tý

Điện thoại : 0914881769

Địa chỉ : Bạc Liêu

Mua sú, thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 280.000 /kg 12-04-2022
Tôm sú 30 con (ao) 240.000 /kg 12-04-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 12-04-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 97.000 /kg 23-04-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 /kg 18-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 18-05-2022