Tý

Điện thoại : 0914881769

Địa chỉ : Bạc Liêu

Mua sú, thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 360.000 /kg 02-04-2023
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 02-04-2023
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 02-04-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 106.000 /kg 08-05-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 08-05-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 08-05-2023