Giá Tôm sú 30 con (ao)

Tôm sú 30 con (ao) giá: 240.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-02-2021, tăng 5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú 30 con (ao) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-02-2021 240.000 đ 5.000
Ngày 23-02-2021 235.000 đ -5.000
Ngày 19-02-2021 240.000 đ 20.000
Ngày 17-02-2021 220.000 đ 40.000
Ngày 04-02-2021 180.000 đ -10.000 MIN

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!