Giá Tôm sú loại 20 con tại ao

400.000 đồng/kg

Tôm sú loại 20 con tại ao giá 400.000 đồng/kg cập nhật ngày 17-03-2023, đồng so với lần trước.

Tôm sú hôm nay giá 400.000 đồng/kg loại Tôm sú loại 20 con tại ao ghi nhận từ ngày 17-03-2023 bởi Binhminh tại khu vực Cà Mau.

Oxy
Tôm sú loại 20 con tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú loại 20 con tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm sú loại 20 con tại ao

17/03/2023 400.000 đ Tepbac
17/03/2023 400.000 đ Binhminh Cà Mau Oxy
15/03/2023 400.000 đ 10.000 Tepbac
14/03/2023 420.000 đ minthang Trà Vinh oxy
13/03/2023 400.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
13/03/2023 390.000 đ triantran Cà Mau giống moana
13/03/2023 400.000 đ triantran Cà Mau giống thường
09/03/2023 390.000 đ Tepbac
09/03/2023 390.000 đ 5deptv Trà Vinh oxy
08/03/2023 390.000 đ 10.000 Tepbac
08/03/2023 390.000 đ hangtravinh Trà Vinh oxy
05/03/2023 390.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy ưu riên ao đất
05/03/2023 390.000 đ hoangdu Bạc Liêu oxy
03/03/2023 380.000 đ 20.000 Tepbac
27/02/2023 400.000 đ Tepbac
26/02/2023 400.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
26/02/2023 400.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
24/02/2023 400.000 đ Tepbac
22/02/2023 400.000 đ vuongbl Bạc Liêu oxy
22/02/2023 400.000 đ Tepbac
22/02/2023 400.000 đ khoatuan Bạc Liêu oxy
20/02/2023 400.000 đ tmlong1 Bạc Liêu Oxy
17/02/2023 410.000 đ 5deptv Trà Vinh oxy
14/02/2023 400.000 đ 10.000 Tepbac
14/02/2023 400.000 đ Minthai Trà Vinh oxy
12/02/2023 400.000 đ hangtravinh Trà Vinh oxy
09/02/2023 400.000 đ tmlong1 Bạc Liêu oxy
08/02/2023 390.000 đ 10.000 Tepbac
08/02/2023 400.000 đ thanhlau Bạc Liêu oxy
08/02/2023 400.000 đ phtuyet Trà Vinh oxy
06/02/2023 400.000 đ Phunglua Sóc Trăng oxy
05/02/2023 400.000 đ Tepbac
05/02/2023 430.000 đ Longdinh Bạc Liêu oxy
02/02/2023 400.000 đ Tepbac
01/02/2023 400.000 đ hangtravinh Trà Vinh
01/02/2023 430.000 đ Ktatinh Bạc Liêu
30/01/2023 400.000 đ tranchithan Sóc Trăng Oxy
30/01/2023 400.000 đ quynhbl Bạc Liêu Oxy
24/01/2023 400.000 đ 30.000 Tepbac
15/01/2023 430.000 đ 10.000 Tepbac
13/01/2023 440.000 đ 5deptv Trà Vinh Oxy
12/01/2023 440.000 đ tranchithan Sóc Trăng oxy
12/01/2023 440.000 đ minthang Trà Vinh
11/01/2023 440.000 đ 10.000 Tepbac
10/01/2023 430.000 đ Tepbac
08/01/2023 390.000 đ tranchithan Sóc Trăng
06/01/2023 430.000 đ 20.000 Tepbac
23/12/2022 410.000 đ 30.000 Tepbac
18/12/2022 380.000 đ 10.000 Tepbac
15/12/2022 370.000 đ 30.000 Tepbac
06/12/2022 400.000 đ 110.000 Tepbac
02/12/2022 290.000 đ 100.000 Tepbac
29/11/2022 390.000 đ Tepbac
24/11/2022 390.000 đ 150.000 Tepbac
17/11/2022 240.000 đ 160.000 Tepbac
08/11/2022 400.000 đ 60.000 Tepbac
04/11/2022 340.000 đ 30.000 Tepbac
21/10/2022 310.000 đ 20.000 Tepbac
14/10/2022 290.000 đ 10.000 Tepbac
12/10/2022 300.000 đ 70.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!