Giá Tôm sú loại 20 con tại ao

Tôm sú loại 20 con tại ao giá: 240.000 đồng/kg, cập nhật ngày 19-03-2019, tăng 5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú loại 20 con tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 19-03-2019 240.000 đ 5.000
Ngày 11-03-2019 235.000 đ MIN
Ngày 08-03-2019 235.000 đ
Ngày 27-02-2019 235.000 đ
Ngày 18-02-2019 235.000 đ
Ngày 12-02-2019 235.000 đ
Ngày 28-01-2019 235.000 đ
Ngày 21-01-2019 235.000 đ -10.000
Ngày 17-01-2019 245.000 đ
Ngày 11-01-2019 245.000 đ
Ngày 02-01-2019 245.000 đ
Ngày 25-12-2018 245.000 đ
Ngày 18-12-2018 245.000 đ
Ngày 13-12-2018 245.000 đ
Ngày 03-12-2018 245.000 đ -5.000
Ngày 27-11-2018 250.000 đ -5.000
Ngày 21-11-2018 255.000 đ
Ngày 15-11-2018 255.000 đ -5.000
Ngày 12-11-2018 260.000 đ MAX
Ngày 06-11-2018 260.000 đ 3.000
Ngày 03-11-2018 257.000 đ
Ngày 24-10-2018 257.000 đ 2.000
Ngày 19-10-2018 255.000 đ
Ngày 11-10-2018 255.000 đ -2.000
Ngày 05-10-2018 257.000 đ
Ngày 26-09-2018 257.000 đ
Ngày 19-09-2018 257.000 đ
Ngày 13-09-2018 257.000 đ
Ngày 05-09-2018 257.000 đ
Ngày 27-08-2018 257.000 đ 0 --