Tôm sú loại 20 con tại ao

Giá Tôm sú loại 20 con tại ao

Tôm sú loại 20 con tại ao giá: 340.000 đồng/kg, cập nhật ngày 09-04-2021, tăng 20.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú loại 20 con tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 09-04-2021 340.000 đ 20.000
Ngày 05-04-2021 320.000 đ
Ngày 31-03-2021 320.000 đ -10.000
Ngày 29-03-2021 330.000 đ 20.000
Ngày 26-03-2021 310.000 đ -10.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!