Tôm sú loại 20 con tại ao

Giá Tôm sú loại 20 con tại ao

Tôm sú loại 20 con tại ao giá: 220.000 đồng/kg, cập nhật ngày 10-06-2021, tăng 10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú loại 20 con tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 10-06-2021 220.000 đ 10.000
Ngày 04-06-2021 210.000 đ -50.000 MIN
Ngày 26-05-2021 260.000 đ 20.000
Ngày 25-05-2021 240.000 đ -10.000
Ngày 18-05-2021 250.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!