Giá Tôm sú loại 20 con tại ao

Tôm sú loại 20 con tại ao giá: 185.000 đồng/kg, cập nhật ngày 17-02-2020, giảm -37.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú loại 20 con tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 17-02-2020 185.000 đ -37.000 MIN
Ngày 17-02-2020 222.000 đ -24.000
Ngày 05-02-2020 246.000 đ -4.000
Ngày 26-12-2019 250.000 đ MAX
Ngày 25-11-2019 250.000 đ 10.000
Ngày 04-11-2019 240.000 đ
Ngày 21-10-2019 240.000 đ
Ngày 14-10-2019 240.000 đ
Ngày 30-09-2019 240.000 đ
Ngày 23-09-2019 240.000 đ 15.000
Ngày 19-09-2019 225.000 đ
Ngày 09-09-2019 225.000 đ 10.000
Ngày 06-09-2019 215.000 đ
Ngày 29-08-2019 215.000 đ
Ngày 19-08-2019 215.000 đ
Ngày 09-08-2019 215.000 đ
Ngày 30-07-2019 215.000 đ
Ngày 24-07-2019 215.000 đ
Ngày 16-07-2019 215.000 đ -10.000
Ngày 10-07-2019 225.000 đ
Ngày 24-06-2019 225.000 đ
Ngày 18-06-2019 225.000 đ
Ngày 14-06-2019 225.000 đ
Ngày 27-05-2019 225.000 đ -20.000
Ngày 21-05-2019 245.000 đ
Ngày 13-05-2019 245.000 đ
Ngày 08-05-2019 245.000 đ
Ngày 02-05-2019 245.000 đ
Ngày 22-04-2019 245.000 đ 5.000
Ngày 16-04-2019 240.000 đ 0 --