Giá Tôm sú loại 20 con tại ao

Tôm sú loại 20 con tại ao giá: 235.000 đồng/kg, cập nhật ngày 21-01-2019, giảm -10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú loại 20 con tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 21-01-2019 235.000 đ -10.000
Ngày 17-01-2019 245.000 đ
Ngày 11-01-2019 245.000 đ
Ngày 02-01-2019 245.000 đ
Ngày 25-12-2018 245.000 đ
Ngày 18-12-2018 245.000 đ
Ngày 13-12-2018 245.000 đ
Ngày 03-12-2018 245.000 đ -5.000
Ngày 27-11-2018 250.000 đ -5.000
Ngày 21-11-2018 255.000 đ
Ngày 15-11-2018 255.000 đ -5.000
Ngày 12-11-2018 260.000 đ MAX
Ngày 06-11-2018 260.000 đ 3.000
Ngày 03-11-2018 257.000 đ
Ngày 24-10-2018 257.000 đ 2.000
Ngày 19-10-2018 255.000 đ
Ngày 11-10-2018 255.000 đ -2.000
Ngày 05-10-2018 257.000 đ
Ngày 26-09-2018 257.000 đ
Ngày 19-09-2018 257.000 đ
Ngày 13-09-2018 257.000 đ
Ngày 05-09-2018 257.000 đ
Ngày 27-08-2018 257.000 đ 20.000
Ngày 20-08-2018 237.000 đ 17.000
Ngày 14-08-2018 220.000 đ -2.000 MIN
Ngày 08-08-2018 222.000 đ -11.000
Ngày 24-07-2018 233.000 đ -2.000
Ngày 16-07-2018 235.000 đ 7.000
Ngày 02-07-2018 228.000 đ 3.000
Ngày 25-06-2018 225.000 đ 0 --