Long Đỉnh

Long Đỉnh

Điện thoại : 0914633403

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ ao đất, bắt ngang không kiểm kháng sinh

Bảng giá từ Long Đỉnh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Lươn Nhật (450g) 135.000 /kg 04-12-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 25-04-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 98.000 /kg 25-04-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 360.000 /kg 13-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 13-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 13-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 13-05-2022