Lúa

Lúa

Điện thoại : 0398393740

Địa chỉ : Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ, sú khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Lúa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 100.000 /kg 28-10-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 117.000 /kg 13-11-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 /kg 13-11-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 260.000 /kg 13-11-2022
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 13-11-2022
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 13-11-2022