Lúa

Lúa

Điện thoại : 0398393740

Địa chỉ : Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ, sú khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Lúa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 21-11-2021
Tôm sú loại 20 con tại ao 265.000 /kg 28-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 215.000 /kg 28-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 175.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 101.000 /kg 28-11-2021