Lúa

Lúa

Điện thoại : 0398393740

Địa chỉ : Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ, sú khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Lúa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 215.000 /kg 19-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 19-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 19-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 109.000 /kg 26-02-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 97.000 /kg 26-02-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 /kg 26-02-2024