Yến Duy

Yến Duy

Điện thoại : 0919424201

Địa chỉ : Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Chuyên cung cấp giống, thuốc thú y, đồ nghề thủy sản.

Bảng giá từ Yến Duy

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 255.000 /kg 09-01-2022
Tôm sú 30 con (ao) 205.000 /kg 09-01-2022
Tôm sú Post 15 145 /con 09-01-2022
Tôm sú Post 12 145 /con 19-01-2022
Tôm sú Post 15 sạch bệnh 145 /con 25-03-2022
Tôm thẻ Post 12 116 /con 20-04-2022
Tôm càng xanh giống 180 /con 20-04-2022