Yến Duy

Yến Duy

Điện thoại : 0919424201

Địa chỉ : Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Chuyên cung cấp giống, thuốc thú y, đồ nghề thủy sản.

Bảng giá từ Yến Duy

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ Post 12 154 /con 20-11-2021
Tôm sú Post 12 145 /con 20-11-2021